Dobry portal

lean

0
Posted in Bez kategorii By admin

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż konieczne stały się modyfikacje w formach zarządzania przedsiębiorstwami oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej celem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym zakładzie. Jak nietrudno można wydedukować, zamysł ten ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszystkich czynności wykonywanych podczas produkcji, a równocześnie zupełnie niepotrzebnych. lean gry Priorytetowym zadaniem lean managment jest więc zminimalizowanie marnotrawstwa zarówno w wymiarze pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych półproduktów. Skorzystanie z form działania lean management daje możliwość uzyskania takich efektów, jak wzrost produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki między pracownikami w firmie zwykle poprawiają się. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co ciekawe rozwiązania z dziedziny lean management mogą być wdrażane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to zdolność dokonania oceny, które elementy procesów są niepotrzebne dla firmy.